Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ (7 Σεπτεμβρίου 2013) ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Εὑρισκόμενος, εἰσέτι, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης εἰς Ἐσθονίαν μετέβη σήμερον τήν πρωΐαν, Σάββατον, 7ην Σεπτεμβρίου,εἰς τόν ἐν Ταλλίνῃ Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι τῆς ρωσσικῆς δικαιοδοσίας ὑπαντηθείς εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κορνηλίου καί κληρικῶν αὐτοῦ. 
Ἀφοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔσχε συνάντησιν μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κορνηλίου καί συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκφράσας εἰς τήν ὁλιγόλεπτον ἐπικοινωνίαν των, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, τήν εὐχήν ὅπως ἐγκαινιασθῇ συντόμως δίαυλος ἀπευθείας ἐπικοινωνίαςμεταξύ τῶν προειρημένων Μητροπολιτῶν, γεγονός τό ὁποῖον θά συμβάλῃ εἰς τήν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ὁριστικήν διευθέτησιν τοῦ λεγομένου Ἐσθονικοῦ προβλήματος, διαβεβαιώσας ὅτι ἀπό τήν πλευράν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πάντοτε ὑπάρχει εἰλικρίνεια καί καλή θέλησις καί ὅτι ἀνάλογος τοιαύτη ἀπαιτεῖται καί ἐκ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας πρός ὑπέρβασιν τῶν γνωστῶν δυσχερειῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Συμεῶνος Ταλλίνης, ἔνθαὡμίλησε ποιμαντικῶς πρός τόν ἱερόν κλῆροντῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας,κατά τήν διοργανωθεῖσαν Ἱερατικήν Σύναξιν. Ὁ Πατριάρχης προέτρεψε πατρικῶς τούς κληρικούς ὅπως πάντοτε διατελοῦν ἐν ὑπακοῇ καί ἀφοσιώσει πρός τό Σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡσαύτως δέ, κατόπιν Πατριαρχικῆς προτροπῆς, ἔλαβον τόν λόγον οἱ ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Βοστώνης κ. Μεθόδιος. 
Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον Euroopa μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, παρατεθέν ὑπό τῆς ἐνορίας Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου.
Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ᾽ ἀρτοκλασίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν,ἀπευθύνας ὁμιλίαν πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα μέ ἰδιαιτέραν ἀναφοράν εἰς τόν θεσμόν τῆς οἰκογενείας, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κατσαμπῆ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἐσθονίᾳ. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησε πρό τοῦ Ἐσπερινοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, ἐνῶ εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσεν εἰδικήν εὐχήν πρός ἁγιασμόν καί φωτισμόν τῶν προσελθόντων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν πολυαρίθμων παιδίων.


Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Λουθηρανικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ταλλίνης (Dome Church) καί μετέσχεν εἰς διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐσθονίας οἰκουμενικήν δέησιν,ἀπαντήσας εἰς σχετικήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῶν Λουθηρανῶνκ. Andres Pǒder, τοῦ καί Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου. Παρόντες ἦσαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθείς εἰς Ταλλίνην Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιοένσου κ. Ἀρσενίου, ὡς καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Φιλλανδίας. Ἐπηκολούθησε συνάντησις τοῦ Πατριάρχου μετά τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν ὁποίαν ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις περί τῆς πορείας τοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν δύο χριστιανικῶν παραδόσεων καί τῶν σχέσεων ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξύ τούτων εἰς τοπικόν ἐπίπεδον. 
Εὐθύς ἀμέσως εἰς τόν ὡς ἄνω Λουθηρανικόν Ναόν, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησε τήν, πρός τιμήν Αὐτοῦ, δοθεῖσαν συναυλίαν μέ μουσικάς συνθέσεις τοῦ Μουσικολ. κ. Arvo Pärt, διαπρεποῦς μουσουργοῦ ἐν Ἐσθονίᾳ καί διεθνῶς. Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε σχετικόν χαιρετισμόν πρός τό πολυπληθές μουσικόφιλον ἀκροατήριον. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τό Διοικητικόν Κέντρον τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264