Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς,ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς, προσκυνητάς, εἰς οὕς διένειμε τό ἀντίδωρον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενοςἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήνΘείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν τῆς Ὁμογενείας, ὑποβαλόντων εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀποστολῇ τούτων, διά προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν, πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας, μεταξύ 19ης καί 26ης Ἰουλίου τρ. ἔ..


-Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί Ὁσιώτ. Μοναχόν Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους. 
- Ὅμιλον Πρεσβυτεριανῶν Παστόρων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Joseph Walker, ἐξ Ἀμερικῆς.
- Τούς Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Μπόλαρην, πρῴην Ὑφυπουργόν, ἐκ Σερρῶν, Ἐντιμολ. κ. Χαράλαμπον Ἀποστολίδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Παπούλιαν, φιλόλογον-θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἡλιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Π. Κοκκινάκην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βεατρίκης-Βασιλείας Τσιολχᾶ, θεολόγους, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Markus Markert, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, καί İhsan John Mashari, Προπτυχιακόν Φοιτητήν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Warwick, ἐκ Μ. Βρεταννίας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264