Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό Σάββατον, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου,ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου ἐν Βελγίῳ κ. Σίμωνος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Νεμτεάνου κ. Μάρκου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, καί Τρωάδος κ. Πέτρου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξενὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Mύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων ἐκ Βελγίου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Βρυξελλῶν κ. Joseph De Keysel καί τοῦ προκατόχου του Σεβ. κ. André Léonard, ὁ Ἐντιμ κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1965 καί 1975, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» Θεσσαλονίκης καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί Βελγίου, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη εἰς τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις «Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μνήμης πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας Βασιλείου Νικολαΐδου,ἐπ᾽εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετηρίδος ἀπό τῆς γεννήσεως καί τριακονταετίας ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, καθ᾽ ἥν ἐπαρουσιάσθη ἡ νέα δεκάτομος ἐκδοθεῖσα σειρά μουσικῶν βιβλίων ''Ἅπαντα''τοῦ τιμωμένου Ἄρχοντος, τοῦ Πατριάρχου ὁμιλήσαντος καταλλήλως καί ἐκφράσαντος τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τή νπρωτοβουλίαν καί τήν καλαίσθητον ἔκδοσιν ταύτην, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυ-τέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικολάου Βαχτσεβάνου, Ἐντιμολ. κ. Σωτηρίου Ἀρβανίτου, νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας, καί Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μαργαρίτου, ὁδηγοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. 
- Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Cornelis Van Rij, Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχον κ. Ἀθανάσιον Ἀθανασόπουλον, Ἀργηγόν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Καραγεωργοπούλου, Ὑποναυάρχου ,Χαραλάμπους Κοντραφούρη, Πλοιάρχου, καί Ἀνδρέου Γκλεζάκου, Ὑποπλοιάρχου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀντωνιάδην, ἐπίκεφαλῆςὁμίλου Ἐπιτίμων Προξένων, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βελουδάκην, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ-Σωτήριον Μάγκον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐρμίρας – Μαρίνης Νούση, ἐκ Λέρου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Costance Smith Moes, ἐξ Ὁλλανδίας. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Καλικούνη, Δημοτικήν Σύμβουλον καί Πρόεδρον τοῦ Ὁμηρείου Κέντρου Χίου. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Σοφιανοπούλου, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, τό Σάββατον, 21ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά: 
α) Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῆς Νορβηγικῆς "Ἐπιτροπής τοῦ Ἑλσίνκι"καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Νορβηγίας, ἡμερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Νομική Προσωπικότης Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί Ἑνώσεων - Βασικαί Ἀρχαί τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν Ἀσφάλειαν καί τήν Συνεργασίαν ἐν Εὐρώπῃ (Ο.Α.Σ.Ε.) καί τῆς "Ἐπιτροπῆς Βενετίας"τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», τήν Πέμπτην, 19ην τ. μ., καί 
β) Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «HrantDink»,ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Πανεπιστημίων «Boğaziçi»,«Bilgi» καί «Sabancı» καί τοῦ ἐνταῦθα Γ. Προξενείου τῆς Γαλλίας, διημερίδα ἐπί τοῦ θέματος: «Ἕνας Πολιτισμός πού χάθηκε: Ἡ περιουσία τῶν μή Μουσουλμάνων κατά τήν δύσιν τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου καί τάς ἀπαρχάς τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Boğaziçi», τήν Παρασκευήν, 20ήν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Πασχαλίδου, Ἱεροψάλτου τῆς Κοινότητος Beşiktaş, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 18ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά: 
α) Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Τσεχίας ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Pavel Kafka, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş «Conrad Istanbul Bosphorus Hotel», τήν Πέμπτην, 19ην ἰδίου, καί 
β) Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» καί τοῦ διακεκριμένου μουσικοσυνθέτου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χατζηνασίου, μουσικήν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα «Τά παιδιά ζωγραφίζουν στόν τοῖχο...», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 20ῆςτ.μ..

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images