Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ (ΦΩΤΟ)

0
0

Φωτο Ἀπόστολος Ντόβας 
Πραγματοποιήθηκε τὸ περασμένο Σάββατο ἡ Συνάντηση Ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ. Ἡ συνάντηση εἶχε ἀπὸ καιρὸ προγραμματισθεῖ γιὰ τὶς 5 Νοεμβρίου 2016, μία μόλις ἡμέρα πρὶν τὰ ἐπίσημα θυρανοίξια τοῦ πλήρως ἀνακαινισμένου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Κοινότητος. 
Ἔτσι, στὶς 17:00 τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, δεκάδες ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς, μέλη καὶ φίλοι τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ συναντήθηκαν στὸ ἱστορικὸ σχολεῖο γιὰ νὰ θυμηθοῦν παλιὲς ὄμορφες στιγμές, νὰ συναντηθοῦν μὲ φίλους, γνωστούς, ὁμογάλακτους ἀδελφούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ περιηγηθοῦν στοὺς ὁλοκαινούργιους χώρους του, ἀφοῦ ἀπὸ 4ετίας το κτήριο στεγάζει ἐπὶ ἐνοικίῳ τὸ Ἰταλικὸ Κολλέγιο τῆς Πόλης. 


Τοὺς ἀποφοίτους, ποὺ ἐπέστρεψαν στοὺς γνώριμους ἀπὸ τὰ μαθητικά τους χρόνια διαδρόμους καὶ τὶς αἴθουσες τοῦ ἱστορικοῦ σχολείου, καλωσόρισε ὁ ἄξιος Πρόεδρος τῆς ἐντιμοτάτης Ἐφοροεπιτροπῆς τοῦ Φερίκιοϊ, ἐντιμολογιώτατος κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰταλικοῦ Κολεγίου, ἐντιμοτάτου κ. Francesco Bouari. Οἱ ἐπισκέπτες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ περιηγηθοῦν καὶ στοὺς 7 ὀρόφους τοῦ νέου κτηρίου -κοσμήματος τῆς περιοχῆς τοῦ Φερίκιοϊ καὶ συγκινήθηκαν ἰδιαιτέρως ὄταν στὸ ἰσόγειο εἶδαν τὸν εἰδικὸ μουσειακὸ χῶρο ποὺ ἔχει διαμορφώσει ἡ νέα διεύθυνση καὶ ὅπου φυλοξενοῦνται ξύλινα θρανία, ἐπιγραφὲς καὶ ἀντικείμενα τοῦ παλιοῦ σχολείου. Παράλληλα, μὲ πρωτοβουλία τῆς ἐντιμ. Ἐφοροεπιτροπῆς, εἶχαν τοποθετηθεῖ δύο πίνακες μὲ ἀνηρτημένες ἀρκετὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὶς εὐτυχισμένες σχολικὲς στιγμὲς τοῦ παρελθόντος. Οἱ ἀπόφοιτοι ἐντόπιζαν φίλους καὶ γνωστοὺς καὶ θυμοῦνταν μοναδικὰ περιστατικὰ τῆς σχολικῆς τους ζωῆς, παλιοὺς συμμαθητὲς καὶ δασκάλους τους καὶ σημαντικὰ πρόσωπα τῆς Κοινότητος. 


Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, κ. Σανταλτζίδης ἄνοιξε τὴν ἐκδήλωση καλωσορίζοντας τοὺς παρευρισκομένους καὶ ἀναφερομενος στὸ ἱστορικὸ τοῦ σχολείου ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν παλαιότερη μορφή του (δύο ἐνωμένων μονοκατοικιῶν), τὴν νεώτερη τοῦ τριόροφου κτηρίου τοῦ 1953 καὶ τέλος στὶς χρονοβόρες διαδικασίες κλεισίματος τοῦ σχολείου, ἀφοῦ πλέον ἐξέλειπαν οἱ μαθητές. Ἀναφέρθηκε στὶς δυσκολίες τῆς ἐπιτροπῆς νὰ ἐπιλέξει τὸν κατάλληλο πλειοδότη καὶ στὴν καθοριστικὴ παρέμβαση τοῦ Πατριάρχου πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς διατήρησης τοῦ χαρακτῆρος τοῦ κτηρίου ὡς σχολικῆς μονάδος. Ἀνέλυσε τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς μίσθωσης στὸ Ἰταλικὸ Κολέγιο. Συνεχάρη τὴν νέα διοίκηση τοῦ σχολείου καὶ ἐπεσήμανε πὼς ἄνευ τῶν ἐσόδων ἐκ τῆς ἐνοικιάσεως δὲν θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὴ ἡ ἐναρξη καὶ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακαίνισης τοῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος. 
Στὴν συνέχειατοὺς παρισταμένους χαιρέτισε ὁ Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας μας, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος,τονίζοντας τὴν σημασία τῶν σχολικῶν ἀναμνήσεων στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν καὶ θυμίζοντας τὴν μεγάλη συνεισφορὰ τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ στὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγματα τῆς Πόλεως, συγχαίροντας τὴν Ἐφοροεπιτροπὴ γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητά της νὰ προχωρήσει στὴν ἐνοικίαση τοῦ κτηρίου καὶ τονίζοντας τὴν στάση τῆς Α.Θ.Π. ἐπὶ τοῦ θέματος. 


Ἀκολούθως, χαιρετισμὸν ἀπηύθυνε ὁ ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ σχολείου Πρωτοσυγκελεύων τῶν Πατριαρχείων, Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως κ. Στέφανος,ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη μὲ συγκίνηση στὶς εὐγεν. κυρίες ποὺ ὑπηρέτησαν ὡς διδασκάλισσες στὸ ἱστορικὸ ἵδρυμα, κατονομάζοντας συγκεκριμένα τὴν ἀπούσα γιὰ λόγους ὑγείας κ. Εὐθαλία Μπρούσαλη, καὶ τὴν παριστάμενη, κ. Αἰκατερίνη Πολυγεννίδου ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ καιροῦ μακαρίτισσα μητέρα τοῦ Προέδρου σήμερα τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, κ. Σανταλντζίδη. 
Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ἐπίσης ὁ παριστάμενος Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπίσης ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολῆς, ἐξαίροντας τὸ ἔργο τῆς ἐντιμ. Ἐφοροεπιτροπῆς καὶ δηλώνοντας συγκινημένος ἀπὸ τὴν βραδιὰ αὐτὴ μνήμης. 


Τὴν ἐκδήλωση κατέκλεισε ὁ κ. Σανταλτζίδης προσφέροντας ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ἀναμνηστικὸ ἀσημένιο δισκάριο στὸν ἐκ τῶν παλαιοτέρων παρισταμένων ἀρρένων ἀποφοίτων, ἱερατικῶς προϊστάμενο τῆς Κοινότητος, Πανοσιολ. Ἀρχιμ., κ. Πρόδρομο Ἀναστασιάδη, στὴν ἀπούσα εὐγεν. κ. Σεβαστὴ Ἀρζουμάνογλου, ἐκ τῶν παλαιοτέρων θηλέων ἀποφοίτων, ὅπως καὶ στὴν εὐγεν. κ. Καλλιόπη (Πόπη) Παπανικολάου, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἀναμνηστικὸ κεραμικὸ ἐνθύμιο στὸν Ἱδρυτὴ τοῦ Ἰταλικοῦ Κολεγίου, κ. F.Bouari. 
Ἀκολούθησε δεξίωση μὲ πλούσια ἐδέσματα, ἐνῷ σὲ ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες προσεφέρθη κατὰ τὴν ἀναχώρησή τους ἀπὸ μία ἀναμνηστικὴ κούπα μὲ τὴν ἀπεικόνιση τῶν τριῶν σχολείων πάνω της.
Εκ της Κοινότητος ΦερίκιοϊViewing all articles
Browse latest Browse all 9264