Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

0
0


ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΡΧΙΟΨΟΠΟΙΟΥ–ΕΤΡΑΡΙΟΥ 
(ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος) 
25.12.2013 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ἐντιμότατε Chef, 
Ὥς γνωστόν, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ διακρίνει στοὺς "βαναύσους", τοὺς ἐπαγγελματίας, μερικὲς διακρίσεις, ὅπως τοὺς ἔχοντας εἰδικὴν μόρφωσιν σὲ τεχνικὲς σχολὲς ἢ κοντὰ σὲ διαπρεπεῖς μαστόρους, χωρὶς τοῦτο ἀξιολογικὰ νὰ βαρύνει καὶ πάντοτε, καὶ τοὺς μὴ τοιούτους καραγκιόζηδες, ποὺ ζοῦν καλῶς! ἀπὸ τὴ δικτυακὴ διαφήμιση καὶ τὸ show καὶ πλεονάζουν στὴν ἐποχή μας. Ὁ ὅρος ὀψοποιός σημαίνει τὸν ἐδεσματοποιόν, ἐνῶ ὁ τοῦ ἐτραρίου εἰς τὸ Βυζάντιον τὸν ζαχαροπλάστην, πράγματα τὰ ὁποῖα παρὰ τὴν τεχνικὴν ἱκανότητα, προϋποθέτουν μαγγανεύουσαν φαντασίαν καὶ ἀγάπην. 
Καὶ σύ Ἰωάννη Chef, πρέπει νὰ εὐχαριστεῖς τὸ Θεὸ ποὺ σὲ ἀξίωσε νὰ διαπρέψεις στὸ μετερίζι σου, δίχως γλυψίματα καὶ κολακεῖες,ἀλλὰ μὲ σκληρὴ δουλειά. Γεννήθηκες στὴ Χαλκηδόνα καὶ τὴν πρώτη μαθητεία σου στὸν τομέα αὐτὸ εἶχες κοντὰ στὸν πασίγνωστο σεκερτζῆ θεῖο Τοτό, (Ankara Pastanesi), ποὖχε τὸ "σπηλαιῶδες"ἐργαστήρι του στὸ Τσαρσὶ τοῦ Καδήκιοϊ. Ἐκεῖ ἀνέβαζες καὶ κατέβαζες πάνω στὴ "γκλάβα"σου καὶ λαμαρίνες ἀπὸ τὴ σκάλα τοῦ Χάροντα, σὰν τοὺς σιμιτζῆδες τῆς πατρίδος σου εὐάνδρου Ἠπείρου. Δηλαδὴ ξεκίνησες ὅπως λένε ab ovo (çekirdekten). 
ΣπούδασεςΜαγειρικὴ (Μαγ.) καὶ Ζαχαροπλαστικὴ (Ζαχ.) στὶς φημισμένες Σχολὲς Lenôtre καὶ Cacao Barry τῆς Γαλλίας καὶ στὸ ξενοδοχεῖο Meridien τῶν Παρισίων. 
Ἐργάσθηκες ἀπὸ τὸ 1957-2008 δηλαδὴ ἐπὶ μισὸ ὁλόκληρο αἰῶνα, σὲ ζαχαροπλαστεῖα τῆς Πόλης, στὸ Hilton Ἀθηνῶν (ὡς Ἀρχιζαχαροπλάστης) (Ἀρχιζ.), στὴν τροφοδοσία ἀεροσκαφῶν Mariott (Ἀρχιζ.), τὸ Ζαχαροπλαστεῖο Παπασπύρου, περίφημου γιὰ τὶς παμπόνηρες καζοῦρες του (Ἀρχιμάγειρας) (Ἀρχιμ.), Ἀρχιζ. καὶ Πράπα καὶ τὸ ξενοδοχεῖο Meridien (NIV) τοῦ Βαρδινογιάννη (Ἀρχιζ. καὶ 2ος Ἀρχιμ.). 
Ἔκανες ἑβδομαδιαῖες παρουσιάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κουζίνας καὶ Ζαχαροπλαστικῆς στὰ Τίρανα, τὴ Βαρσοβία, τὸ Ζάγκρεμπ καὶ τὴ Λουμπλιάνα. 
Διετέλεσες Καθηγητὴςσὲ σεμινάρια Ζαχ. τῆς Ἕνωσης Καταστημαρχῶν (Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε.) Ἀθήνας, Λαμίας, Κρήτης καὶ συνιδιοκτήτης τοῦ ζαχαροπλαστείου Nouvelle Gastronomie στὸ Π. Φάληρο. Ἐργάστηκες στὸ ξενοδοχεῖο Divani Apollon Palace (Ἀρχιζ.), ὡς ἐμπειρογνώμων γιὰ τὴ δημιουργία προφὶλ τοῦ ζαχαροπλαστείου Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε., Καθηγητὴς Ζαχαροπλαστικῆς στὴ Σχολὴ Le Monde, στὸ Floka (Τμῆμα Ἐρεύνης καὶ Ἀνάπτυξης, Executive Chef) καὶ τεχνικὸς σύμβουλος στὰ καταστήματα Kahve Dünyası καὶ Baylan στὴν Πόλη.
Ἔλαβες τὰ βραβεῖα: 3ο Πανελλήνιο, 6ο Παγκόσμιο Μαγ.–Ζαχ., Φιναλὶστ στὸ 1ο Διεθνὲς Φεστιβὰλ Ζαχ. – Μαγ. τῶν Παρισίων, 1ο Πανελλήνιο Σοκολατοποιΐας Cacao Barry, 1ο Πανελλήνιο Καλλιτεχνικῆς Ζαχ. καὶ 1ο Πανελλήνιο Καλλιτεχικῆς Ζαχ. στὸ 1ο Γαστρονομικὸ Σαλόνι τοῦ Chefs Club, τὸ βραβεῖο Νέων Γεύσεων καὶ Συλλογικῆς Ἐργασίας στὸ 2ο Πρωτάθλημα Ζαχ. στὸ Μιλάνο, συμμετεῖχες στὸ 3ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζαχ. στὴ Στουττγάρδη. Ἔλαβες τὸ χάλκινο Μετάλλιο Σοκολατοποιΐας στὸ παραπάνω Club. 


Εἶσαι ἐπαγγελματικὸ μέλος διαπρεπῶν Ὀργανισμῶν,ὅπως τῆς Chaîne d’ Rotisseurs, μέλος τῆς Ordre Mondial Gourmet Degustateurs τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Brillat Savarin, τῆς Λέσχης Ἀρχ. τῆς Ἑνώσεως Euro-Toques, Ὑπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Σωματείων Καταστημαρχῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Ζαχαροπλαστῶν Ἑλλάδος, μέλος καὶ Πρόεδρος τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πανελληνίου Διαγωνισμοῦ Καλλιτεχνικῆς Ζαχ., μέλος τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς στὸ 5ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γαστρονομικῆς Zαχ. στὴ Λυών, Πρόεδρος τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς στὸν Παγκυπριακὸ Διαγωνισμὸ Καλλιτεχνικῆς Ζαχ. καὶ Ἀρτοποιΐας στὴ Λευκωσία, μέλος τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς στὸ 1ο Γαστρονομικὸ Σαλόνι τοῦ Chefs Club καὶ Ἀναπληρωματικὸ μέλος Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς ΙΚΑ Ἀμφιθέας ὡς ἐκπρόσωπος τῶν ἐργατῶν. 
Συγκινητικὴ ἦτο ἡ ἐπίσκεψις τῆς Λέσχης Ἀρχιμ. στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τὸ 2004, ὁπότε οἱ ἀστυνομικοὶ εἰδόντες τὰ διάσημά σας ἠρώτων: Ποῖοι εἶναι οἱ "Πατριάρχαι"αὐτοί; 
Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος ἐκτιμῶσα τὰς μακροχρονίους λαμπρὰς ταῦτας ὑπηρεσίας καὶ ἐπιδόσεις τῆς Ὑμετέρας Ἐντιμότητος, ἀπεφάσισεν ὅπως Σᾶς ἀπονείμει τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Μαΐστορος (Ἀρχιοψοποιοῦ–Ἐτραρίου)εἰς ἐπιβράβευσιν Ὑμῶν. Εὐχόμενοι δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶν ἀπὸ Κυρίου ἀγαθὸν δι’ Ὑμᾶς καὶ τὴν οἰκογένειαν Ὑμῶν, ἀπονέμομεν ὁλόθυμον τὴν ἀρχιερατικὴν ἡμῶν εὐλογίαν. 
Οἱ δὲ ἔχοντες ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτωσαν (Μάρκ. 5, 9). 
Ἄξιος

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images