Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (6 Μαρτίου 2017)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 6ης ἀρξ. μηνός Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρονἔνθα παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Ὁ Ἑλληνικός Τύπος στήν Πόλη ἀπό τόν 19ο αἰώνα μέχρι σήμερα»,τήν ὁποίαν καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας συγχαρείς τούς διοργανωτάς. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Τζούμα, Ἐπικοινωνιολόγου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θεοφανοπούλου, Φοιτητοῦ Θεολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Χριστοφόρου Ἰβηρίτου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Χρήστου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. κ. Ἐπιφάνιον Παντοκρατορινόν καί Ἰωσήφ Ξενοφωντινόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Γουρδούπην, Ταξίαρχον, Διευθυντήν τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ε.Ε.Θ.Α., μετά τοῦ Ἐνδοξ. κ. Ἀθανασίου Παπανικολάου, Πτεράρχου ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεράσιμον Μπάλλαν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ ἐν Greenport Νέας Ὑόρκης Ἱ. Μετοχίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dimiter Tonev, Προξένου, κομίσαντας ἐπιστολήν πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τοῦ Ἐξοχωτάτου νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς χώρας αὐτῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πανταζῆν Χούλην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Σαρίογλου, Ἐπικούρου Καθηγητρίας εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Πόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Burak Koçer, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ἀβτζῆ, Διερμηνέως, ἐντεῦθεν. 
-  Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Παπαϊωάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Δρόσου, Ἐμπόρου, ἐκ Γρεβενῶν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles


Νεοελληνική Γλώσσα &Λογοτεχνία: Γιατί δεν είμαι στο instagram;(Κριτήριο...


Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ! 23/10/2019, ΚΛΙΝΙΚΗ DHI, ΓΙΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΣΙΟΥΚΑΣ


Έκθεση Γ'Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας...


Πόσο ζουν οι μέλισσες όταν τρώνε μέλι ζάχαρη και ιμβερτοποιημένο σιρόπι:...


ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο GIAN...


Η καλημέρα σήμερα 16-3-2019 με μια όμορφη σκέψη από το Λογοτεχνικό περιβόλι!


Η Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Αργυρώ Πίκουλα υποψήφια με τον Παν. Νίκα στην Κορινθία


ΔΗΜ. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ: ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΝ ΕΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΦΩΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!!


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΝΕΑ ΗΘΗ!»


Δημητρης Benelli απάντησαν στο θέμα ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ στο φόρουμ Iδιογόμωση

Latest Images