Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΙΟΪ (ΦΩΤΟ)

0
0

Σήμερα Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, εορτή του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Απόστολου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου,με το Ιουλιανό ημερολόγιο, πανηγύρισε ο φερώνυμος ιερός ναός στο Καράκιοϊ  (Βατοπαιδινό Μετόχι) που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες της Ρωσικής Παροικίας της Πόλεως.
Στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε, χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,ο οποίος μίλησε καταλλήλως στο εκκλησίασμα. 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Aleksei V. Erkhov, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ὅν ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Πρέσβεως Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον, καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς διά πρώτην φοράν ἐπισκεπτομένους, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως, τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν διπλωματικούς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσσίας καί τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
- Τάς Ἐλλογ. κ.κ. Χριστίναν Μανιουδάκη, Φιλόλογον, Στέλεχος τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Βορείου Ἑλλάδος, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἄνναν Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Kλήμεντα Dumar, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ματθαίου, Ὑπαλλήλου Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν ὑπό τοῦ «Ὁμίλου Μουσικοφίλων τοῦ Βυζαντινοῦ Ἀναλογίου Καλαμαριᾶς» διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ἀνατέλλει Ἥλιος, Ἰησοῦς ὁ φωτισμός», ἐν τῶ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Καλαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Richard Moore, Πρέσβεως τῶς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Tepebaşı ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου αὐτῆς, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀριστοβούλου Πολίτη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀσανάκη, ὑπό τόν τίτλον «Παναγία Ἰμβριώτισσα Σαλαμῖνος: Τό ἱστορικό Της», ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264