Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)

0
0
Φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Αμανατίδη 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Σε θερμή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4 Ιανουαρίου, στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Αμανατίδη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση της Ελλάδος στον φετινό εορτασμό των Αγίων Θεοφανίων, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, και ακολούθως θα παραστεί στον καθαγιασμό των υδάτων του Κερατίου Κόλπου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ο υφυπουργός κ. Αμανατίδης, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του κ. Σταματία Μουστάκα, μετέφερε τις ευχές της Ελληνικής Κυβέρνησης για το νέο έτος και το σεβασμό της προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη και τον θεσμό της Πρωτόθρονης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις εόρτιες ευχές του προς τον υφυπουργό και συνολικά προς την Ελληνική Κυβέρνηση και ευχήθηκε το 2018 να είναι έτος οριστικής ανάκαμψης της χώρας και ο Ελληνικός λαός να υπερβεί τις ποικίλες δυσκολίες με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος τα προηγούμενα χρόνια.

Ακολουθούν άλλες Ειδήσεις από το Φανάρι: 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 4ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν ἐν Βαθυρρύακι Προξενικήν Κατοικίαν τῆς Ἱσπανίας καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Sezer Cumhur Önal, διακεκριμένον Καλλιτέχνην, τοῦ παρασήμου «Encomienda de la Orden de Isabel la Catόlica».
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Χωρεπισκόπου κ. Hanna Akgüç, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ.
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Ἀδαμίδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Σέρβον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας Μουστάκα, Ἐκπαιδευτικοῦ.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Σπήλιον Σπηλιωτόπουλον, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσούνη, Καθηγητρίας Μουσικῆς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλενίκης, ἐκ Πάρου.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, ὑποβα-λόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπεκιάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας Κουντεμάνη, ἐξ Ἑλβετίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Emregil, Ζωγράφον, ἐξ Ἴμβρου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δημητριάδην, Τεχνικόν Διευθυντήν τοῦ Ξενοδοχείου «HYATT», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Βαρσαμίδου, Νοσηλευτρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Σαράντη, Φυσικοῦ, καί Ἰωάννας, Μαθητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264