Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ (25/2 - 5/3/2018)

0
0

Χρονικὸν Ἐπισκέψεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τὴν Αὐστρίαν 
(25 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2018) 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Kυριακῆς, 25ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Βιέννην, προκειμένου ἵνα, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, ὁμιλήσῃ εἰς τὸ διοργανούμενον ὑπὸ τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Βιέννῃ Διαθρησκειακοῦ Ἱδρύματος Dialogue Center» Διεθνὲς Συνέδριον, ἐπὶ τοῦ θέματος: «Promoting peaceful coexistence and common citizenship». Τὸν Παναγιώτατον προέπεμψεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας, ὑπεδέχθη δέ Αὐτόν εἰς τὸν Διεθνῆ Ἀερολιμένα τῆς Βιέννης - Schwechat ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος μετὰ κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καὶ ἡ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Χρυσούλα Ἀλιφέρη. 
Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 26ης Φεβρουαρίου,ὁ Παναγιώτατος ἐπραγματοποίησε τὴν ἐναρκτήριον ὁμιλίαν τῆς Διασκέψεως,ἀναφερθεὶς εἰς τὸ διαχρονικὸν ἐνδιαφέρον τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ τὴν προώθησιν τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν, μὲ στόχον τὴν δημιουργίαν ἑνὸς καλυτέρου κόσμου. Ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας καὶ εἶχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετὰ τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Mehmet Ferden Ҫarıkҫı, συνδεόμενος μετ'αὑτοῦ ἐκ τῆς προϋπηρεσίας του ἐν Γενεύῃ. Τὸ ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ὁμιλητοῦ τῆς ἑπομένης εἰς τὸ Συνέδριον.


Τήν πρωὶαν τῆς Τρίτης, 27ης Φεβρουαρίου, τῇ συνοδείᾳ τῶν Σεβ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ καὶ Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου καὶ τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Mihailo Popovic, μετέβη εἰς τὴν Καγκελαρίαν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας, ὅπου καὶ εἶχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Ἐξοχ. Καγκελαρίου κ. Sebastian Kurz. Τὸ ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τὰ θυρανοίξια τοῦ νεοδμήτου Παρεκκλησίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό ὁποῖον καὶ ἐδώρησεν ἱερὰν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου προκατόχου Αὐτοῦ ὡς καὶ ἀργυρᾶν κανδήλαν. Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τὸν πλησιόχωρον Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου καὶ ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μ. Ἀποδείπνου ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησία. Ἐπίσης, ἡ Α. Θ. Μ., ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, τῇ παρακλήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἀπηύθυνε πνευματικὸν λόγον εἰς τὸ ἐκκλησίασμα. Εἰς τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Παναγιώτατος ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παΐσιον Λαρεντζάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ι. Μ. Αὐστρίας. Μετὰ ταῦτα, εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπραγματοποιήθη Πανηγυρικὴ ἑόρτιος Σύναξις "ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως ἐν Αὐστρίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας". Ὡμίλησαν διακεκριμένοι ἐπιστήμονες καὶ εἰδικοί, κατέκλεισε δὲ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μὲ τὴν εὐχαριστήριον ὁμιλίαν Αὐτοῦ γερμανιστί.


Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑορτίου ταύτης συνάξεως ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch μετέφερε τοὺς προσωπικοὺς χαιρετισμοὺς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ὁ ὁποῖος καὶ προσέφερε τὸ ποσὸν τῶν 100.000 εὐρὼ διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς πρώτης Ὀρθοδόξου Μονῆς ἐν Αὐστρίᾳ. Ἐπηκολούθησαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Χώρου Συνάξεων ὑπό τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου καὶ ἐγένετο ἑορταστικὴ δεξίωσις καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς ἅπαντες οἱ παρευρεθέντες ἔλαβον τὴν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου. Ἡ ἑόρτιος ἡμέρα ἔληξε μὲ τὴν παράθεσιν δείπνου ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας εἰς τὸ ἑστιατόριον "Τὸ Ἑλληνικόν". 
Τὴν Τετάρτην, 28ην Φεβρουαρίου, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε δι'ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν εἰς Salzburg καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Πόλιν τὴν μεσημβρίαν τῆς 5ης Μαρτίου, προϋπαντηθεὶς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, καὶ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images