Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Τήν Παρασκευήν, 7ην Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος Β’, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, καθ̉ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ λοιποί ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντες Μακ. Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.


Μετά τό τέλος τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὡμίλησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς συμπροσευχηθέντας πολυμελεῖς ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γυμνασίου Καπανδριτίου Ἀττικῆς, τοῦ 4ου Γυμνασίου Ἀργυρουπόλεως Ἀθηνῶν, τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Κοζάνης καί τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νέας Καλλικρατείας Χαλκιδικῆς, καί πρός προσκυνητάς ἐκ τῶν Συλλόγων Μικρασιατῶν Ξάνθης καί Εὐόσμου καί ἀλλαχόθεν. 
Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ̉ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ’. 


Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης Μαρτίου, μετά τήν λῆξιν τῶν συνεδριῶν τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ Μακ. Προκαθήμενοι, ὁ τ. Βασιλεύς τῆς Βουλγαρίας Συμεών, ὁ Σοφολ. Μουφτῆς τῆς Πόλεως, ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει μή μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων καί Γενικοί Πρόξενοι τῶν χωρῶν ἐξ ὧν προέρχονται οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν, καθώς καί ἄλλοι ἐπίσημοι, οὕς πάντας ἐχαιρέτισεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διά προπόσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί. 


Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἑωρτάσθη ἐφέτος ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θ. Λειτουργίας, καθ̉ ἥν συνελειτούργησαν οἱ Μακ. Πατριάρχαι Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β’, Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. Θεόφιλος Γ’, Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλος, Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, Ρουμανίας κ. Δανιήλ, Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος, Γεωργίας κ. Ἠλίας Β’, ὡς καί οἱ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β’, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β', Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας καί Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, μετά τό Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα τῶν σεπτῶν Προκαθημένων πρός τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πρός τόν κόσμον.


Ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι καί λοιποί Κληρικοί - μέλη τῶν συνοδειῶν τῶν Προκαθημένων, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες ὀφφικιάλλοι, ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης, ὁ τ. Βασιλεύς τῆς Βουλγαρίας Συμεών, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Β’ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, κ. Andrey Karlov, Πρέσβυς τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, κ. Danilo Vucetic, Πρέσβυς τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς χώρας κ. Dragan Markoviç, κ. Radu Onofrei, Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, κ. Irakli Koplatadze, Πρέσβυς τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, κ. Victor Tvircun, Πρέσβυς, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Πρόξενος τῆς Μάλτας ἐνταῦθα. 
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Μακ. Προκαθημένων ἀνέγνω ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ. Ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ὑπό τῶν Μακ. Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων, οἵτινες ηὐλόγησαν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἐν Kabataş ἑστιατορίῳ Τopaz πρός τιμήν τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων, καθ ̉ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β'ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, συμπροσευχομένων τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐλευθερίου Κωνσταντινίδου, καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, ἀμφοτέρους μετασχόντας ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἱεράν Σύναξιν. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελέημονα καί τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον, εἰς ὅν ηὐχήθη Οὗτος εὐλογημένην ποιμαντορίαν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
-Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ ἐν Emirgân Μουσείῳ «Sakıp Sabancı» διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ τίτλον: «Ἀπομεμακρυσμένος γείτων Παραπλήσιαι Μνῆμαι-600 ἔτη Τουρκοπολωνικῶν Σχέσεων», τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Προέδρου τῆς Τουρκίας, καί κ. Bronislaw Komorowski, Προέδρου τῆς Πολωνίας, τήν Πέμπτην, 6ην Μαρτίου. 
- Τό ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ διοργανωθέν 1ον Διεθνές Φεστιβάλ Χορῳδιῶν, τήν Παρασκευήν, 7ην ἰδίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264