Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

΄ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

0
0

Ἡ Τρίτη ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου εἰς Ὁλλανδίαν 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Ἀπριλίου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς Χάγην,ἔνθα ἔσχε συνάντησιν, διαρκείας μιᾶς περίπου ὥρας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Frans Timmermans, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας,ἐντός λίαν ἐγκαρδίου κλίματος, ὁ δέ κ. Ὑπουργός ἐπέδειξε ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τόν θεσμόν καί τήν λειτουργίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης παρεκάλεσε τόν Ἐξοχ. κ. Ὑπουργόν ὅπως μεταφέρῃ τάς εὐχάς Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας καί τήν Κυβέρνησίν του. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη ἐντός τοῦ ἐν Χάγῃ Παλαιοκαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἐν Ὁλλανδίᾳ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν.Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, ἡ Ἐλλογ. κ. Katja Tolstaja, ὁ Ἐλλογιμ. Gijsbert van de Brink καί ἡ Α.Θειοτάτη Παναγιότης ἐπί τοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστεως καί Τάξεως τοῦ Π.Σ.Ε. μέ θέμα «The Church: Towards a Common Vision», τό ὁποῖον ἐκλήθησαν νά σχολιάσουν καί οἱ λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν. Συντονιστής τῆς συζητήσεως ἦτο ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Rotterdam κ. Van Kende. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας,ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Θηρεσία-Παρασκευή Ἀγγελάτου, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ὁλλανδίᾳ, παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. André Dupuis, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ἐν Χάγῃ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ.κ. Sadık Arslan, τῆς Τουρκίας, Timothy Broas, τῶν Η.Π.Α., Haim Daim, τοῦ Ἰσραήλ, Πέτρος Vico, τῆς Σερβίας, Κυριακός Κοῦρος, τῆς Κύπρου, καί Faher Farahat , τῆς Αἰγύπτου, καί οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Ahmet Üzüncü, Τοῦρκος Διπλωμάτης, Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν ἀπαγόρευσιν τῶν Χημικῶν Ὅπλων, καί Sang-Hyun Song, Πρόεδρος τοῦ Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἐξοχ. κ. Ἀγγελάτου. 
Ἐν συνεχείᾳ,ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῆς Ὁλλανδίας Willem-Alexander ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ. Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη συζήτησις ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν θέσιν τῶν Μειονοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, τήν προοπτικήν ὀργανώσεως οἰκολογικοῦ Συμποσίου ἐν Ὁλλανδίᾳ, τάς κατά τό παρελθόν ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Χώραν καί τάς συναντήσεις Αὐτοῦ μετά τῆς τότε Βασιλίσσης Βεατρίκης, ὡς καί τάς ἐπισκέψεις τοῦ Βασιλέως εἰς Τουρκίαν καί Ἑλλάδα. 
Τό ἑσπέρας, ἐγένετο ἀδελφική συνάντησις τοῦ Πατριάρχου μετά τῶν Παλαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Ὁλλανδίας καί Ἑλβετίας ἐν αἰθούσῃ τοῦ ἐν Οὐτρέχτῃ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.Ἐπηκολούθησεν ἑσπερινός ἐν τῷ Καθεδρικῷ ναῷ Οὐτρέχτης καί δεῖπνον, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Vercammen καί τοῦ τιμωμένου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images