Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

0
0
φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν του καί συγχαρείς Αὐτῷ ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Χριστιανοσύνης, ἀπέστειλε δέ δι᾿ Αὐτοῦ τάς θερμάς ἑορτίους εὐχάς του καί πρός τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. 
Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος, ποιούμενος μνείαν τῶν προσφάτων ἐξελίξεων ἐν Οὐκρανίᾳ, καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2019. 

Από δεξιά: Η Πρόξενος Δανάη Βασιλάκη, ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Λάκης Βίγκας, η Άσπα Χασιώτη
και ο  Διευθυντής του Ζωγραφείου Γιάννης Δεμιρτζόγλου, Άρχων Ρεφερενδάριος, με το ακορντεόν του. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τά εἰθισμένα ρόδια ἐπί ταῖς Ἑορταῖς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλείας - Βεατρίκης, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀγραφιώτην, Ξεναγόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φέλιξ, Ψυχολόγου, ἐντεῦθεν. 
- Tόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἥν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ζουμπουλιάδου – Χάγιατ καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Concetta, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Vasyl Prus, Sviaroslav Rud καί Petro Kridmys, Φοιτητάς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, ἐξ Οὐκρανίας, οἵτινες ἔψαλον οὐκρανιστί τά κάλαντα κατά τήν ὡς ἄνω ἑόρτιον συγκέντρωσιν τῶν νέων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Τσακίρην, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μπογδάνου, Ἀρχιτέκτονος, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Μαρίας καί Ἰφιγενείας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθηὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν Χριστουγεννιάτικην Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images