Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

0
0

Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων της Α'Οικουμενικής Συνόδου σήμερα (9 Ιουνίου 2019) και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως, της Ι. Μητροπόλεως Δέρκων, με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου Μητροπολιτικού Οίκου.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τον Παναγιώτατο προσφώνησαν ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, και στη συνέχεια αντιφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων για το έργο του, αλλά και τον Μακροχωρίτη νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο για την επάξια προαγωγή του. 
Μεταξύ των άλλων, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, οι Σεβ. Αρχιεπίσκοποι Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και Αυστραλίας κ. Μακάριος, ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ, ο Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος.
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan

 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Μακροχωρίῳ ἀνακαινισθέντος Μητροπολιτικοῦ Οἴκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν Ζ’ ἀπό τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἐν Νικαίᾳ Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συγκροτησάντων αὐτήν 318 θεοφόρων Πατέρων, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου ἵνα Οὗτος προστῇ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Μακροχωρίῳ ἀνακαινισθέντος Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, ἐχοροστά-τησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Αὐστραλίας κ. Μακάριος καί Ἑλβετίας κ. Μάξιμος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένου, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Ποιμενάρχης, ἅγιος Δέρκων, κατά τήν προσφώνησίν του, ηὐχαρίστησε διά λόγων εὐγνωμοσύνης τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τήν χοροστασίαν καί πρόφρονα τέλεσιν τῶν ἱερῶν Θυρανοιξίων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, ἐνῷ ἐτόνισε τήν δημιουργικήν συνεργασίαν καί τάς ἀόκνους φιλογενεῖς προσπαθείας τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κυρίου Νικολάου Ἀθανασιάδου, ὁμιλήσαντος καταλλήλως, καί ἐν τέλει καλωσώρισε τά μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μακροχωριτῶν. 
Ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν ὁλόθυμον εὐαρέσκειάν Του τῷ Σεβ. Ποιμενάρχῃ καί τοῖς συνεργάταις αὐτοῦ διά τόν ἐγκαινιασμόν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, εἰς τόν ὁποῖον θά στεγάζωνται εἰς τό ἑξῆς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τήν συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Μητροπολιτικοῦ Οἴκου, μετά τό πέρας τῶν ὁποίων ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τοῖς χώροις αὐτοῦ, εἶτα δέ Οὗτος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων παρατεθέν ἄριστον εἰς ἑστιατόριον τῆς περιοχῆς. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Σωτηρίου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων ἐκδήλωσιν προβολῆς κινηματογραφικῆς ταινίας, ὑπό τόν τίτλον «1968», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images