Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ

0
0


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Τον Ιανουάριο του 2017 ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ απέστειλε πανταχούσα προς τον Κόπτη Πατριάρχη Θεόδωρο τον Β΄ με αφορμή την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα. 
Έγραφε τότε, μεταξύ άλλων, ο Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Πατριάρχη των Κοπτών: 
«Ἕνας ἐπιπρόσθετος λόγος, πού ἀναδεικνύει τήν ἐπικαιρότητα καί τήν σημαντικότητα τῆς παρούσης Ἐπισκοπικῆς ἐπιστολῆς μας, εἶναι τά τεκταινόμενα στα πλαίσια τῆς συγχρόνου αἱρετικῆς οἰκουμενι(στι)κῆς κινήσεως μέ τούς οἰκουμενι(στι)κούς θεολογικούς διμερεῖς διαλόγους μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Μονοφυσιτῶν, ὅπου οἱ ἐκπρόσωποι ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐμφορούμενοι δυστυχῶς ἀπό τό παναιρετικό πνεῦμα τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί μεταχειριζόμενοι τήν ἀπάτη τῆς ψευδοῦς οἰκουμενιστικῆς ἀγάπης ἄνευ τῆς ἀληθείας καί τῆς ἑνότητος ἐν τῆ Ὀρθοδόξῳ πίστει, φενακίζουν, ἐξαπατοῦν καί κοροϊδεύουν Ὑμᾶς, Ἐκλαμπρότατε, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὁ Μονοφυσιτισμός εἶναι δῆθεν «ἀδελφή Ἐκκλησία», μέ ἔγκυρα μυστήρια, βάπτισμα, ἱερωσύνη καί Χάρι, ὅτι Ὑμεῖς, ὁ ἀρχηγός τῆς αἱρετικῆς μονοφυσιτικῆς Κοπτικῆς Κοινότητος,εἶστε κανονικός Ἐπίσκοπος καί διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, θεωρίες παντελῶς ἄγνωστες, ἀμαρτύρητες, ἀβάσιμες στήν ἐν γένει Παράδοση τῆς Καθολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ξεκάθαρη βλασφημία πρός τό Πανάγιον Πνεῦμα καί ἀναδεικνύουν τήν θεολογική ἐκτροπή Ὑμῶν. Τρανή ἀπόδειξη τῆς ἐξαπατήσεως Ὑμῶν ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν εἶναι ὅτι, ἐνῶ ἀποδίδουν τίτλους ἐκκλησιαστικότητας εἰς Ὑμᾶς, τούς πρόδηλα κακοδόξους αἱρετικούς,δέν τολμοῦν, συνεπεῖς πρός τίς διακηρύξεις τους, τήν μαζί Σας μυστηριακή διακοινωνία, γιατί γνωρίζουν ὅτι ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή θά ἀπωλέσουν ἄμεσα τήν ἐκκλησιαστική τους ἰδιότητα. Αὐτό δέν ἀποτελεῖ τήν πλέον κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ἄν πράγματι πιστεύουν τίς ἀπαράδεκτες καί προκλητικές τους διακηρύξεις, ἄς τό τολμήσουν, λοιπόν, γιατί ἀλλιώς ἀποδεικνύουν μέ τήν στάση τους αὐτή τήν ἀνυπαρξία τῶν τίτλων ἐκκλησιαστικότητος, πού ἀποδίδουν σ’ Ἐσᾶς, τούς ψευδεπισκόπους τῶν κακοδόξων.» 
Σήμερα, τρία, σχεδόν, χρόνια μετά την επιστολή Πειραιώς, διαβάζουμε την ανακοίνωση του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας: 

«Από 1ης έως 7ης Νοεμβρίου 2019, κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και προσκλήσεως του Πατριάρχη των Κοπτών Θεοδώρου Β’ αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με επικεφαλής τον Επίσκοπο Τσερεποβέτ και Μπελοζέρσκ Φλαβιανό επισκέφθηκε την Αίγυπτο. Κατά τη διάρκεια της ιεράς αποδημίας στα προσκυνήματα του χριστιανικού μοναχισμούς μέλη της αντιπροσωπείας μετέβησαν σε κορυφαίες ανδρώες τε και γυναικείες Ιερές Μονές της Κοπτικής Εκκλησίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Κοπτικής Εκκλησίας. Το προσκύνημα ξεκίνησε από την επίσκεψη στις Μονές του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και του Αγίου Παύλου Θηβών στην Ανατολική (Αραβική) έρημο. Στη συνέχεια η αποστολή από τη Ρωσική Εκκλησία μετέβη στην έρημο Νιτρίας, όπου προσκύνησε τις Μονές των Ρωμαίων, των Σύρων, του Παϊσίου του Μεγάλου και του Μακαρίου του Μεγάλου. Επίσης η αποστολή προσκύνησε τα χριστιανικά ιερά σεβάσματα του Καΐρου.» 
Η Εκκλησία της Ρωσίας, της οποίας υπεραμύνεται με όλο του το είναι ο άγιος Πειραιώς στο θέμα της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας,δεν αποδίδει απλώς εκκλησιαστικότητα στους Κόπτες χριστιανούς, αλλά – διά της αντιπροσωπείας της – εκκλησιάζεται και φωτογραφίζεται κανονικότατα σε ναό των Κοπτών με τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β’. 
Ο άγιος Πειραιώς που έγραφε στον Κόπτη Πατριάρχη: «Ἀρνούμαστε κάθε ὀνοματοδοσία τῶν αἱρέσεων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν δική σας αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, ὡς Ἐκκλησιῶν», θα τολμήσει τώρα να καταγγείλει την αντορθόδοξη – κατ’ αυτόν – στάση της ηγαπημένης του Ρωσικής Εκκλησίας;Θα καυτηριάσει τον «οικουμενιστικό κατήφορο» της Μόσχας; Όχι, βέβαια. 
Οι αγαπημένοι του Ρώσοι μπορούν να έχουν άριστες σχέσεις με τους «αιρετικούς» Κόπτες, αλλά καμία απολύτως με τους «σχισματικούς» Ουκρανούς ορθοδόξους. 
Και επειδή ο Σεβασμιώτατος κάνει συχνά λόγο για «ιδεοληψίες» άλλων, ας έχει στην άκρη του μυαλού του μήπως αποτελεί την τελεία ενσάρκωσή τους…

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images