Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019)

$
0
0
Φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Τετάρτην, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τάς χειροτονίας τοῦ μέν Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Rindlisbacher, ἐξ Ἑλβετίας, εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ δέ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀνδρέου Webster, ἐκ Σκωτίας, εἰς διάκονον, ἀμφοτέρων μελῶν τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Essex Ἀγγλίας. 
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἐπί θύραις ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν». 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Δένδιας, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτε-ρικοῦ. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθησαν τόν Παναγιώτατον, εὐχηθέντες Αὐτῷ ἑορτίως, ὁ Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, Δήμαρχος τῆς Πόλεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Rıza Akpolat, Δήμαρχος Beşiktaş, ὁ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχος Sarıyer, ὁ Ἐντιμ. κ. Erdem Gül, Δήμαρχος τῶν Νήσων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Şerdil Dara Οdabaşı, Δήμαρχος Kadıköy, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος καί ἐκπρόσωπος Θρησκευτικῶν καί Μειονοτικῶν Κοινοτήτων παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Οὐκρανίας. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου,ἐπεσκέφθησαν τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις: 
α) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, 
β) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῶν Σεβ. κ. Levon Zekiyan, 
γ) ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων PKαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Ramzi Garmou, καί 
δ) ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Δημήτριος Μαγιόγλου, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ.κ. Sahak Maşalyan, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Δένδιαν, Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.
- Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητρα Σοφιανοπούλου, ἐκ Πατρῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Νικολίτσας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κελλάρη, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φωτεινῆς καί Δημητρίου, ἐκ Λήμνου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images