Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

$
0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ.,ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Γαλλίας,ἔνθα, κατά τάς συντόμους διακοπάς Του, ἠσχολήθη καί μέ τόν κατ̉ ἀρχήν προγραμματισμόν τῆς ἐν τῷ μεταξύ ἀνακοινωθείσης ἐπισήμου πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπισκέψεως τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου κατά τήν προσεχῆ Θρονικήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Σεπτεμβρίου, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολὶται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ζωῆς Κομματᾶ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, ὅν καί συνελυπήθη τηλεφωνικῶς τε ἐκ Γαλλίας ἅμα τῇ κοιμήσει τῆς ἀειμνήστου καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς. Ἡ κηδεία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Claudio Guggeroti, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Λευκορωσσίᾳ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πουκαμισᾶν, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, κ. Ἰωάννην Τσορμπατζόγλου καί κ. Παναγιώτην Βλάχον, Καθηγητάς, ἐκ τῆς Διοικήσεως τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Ἀνατόλια». 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Βλέτση. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Bonnie Buruham, Πρόεδρον τοῦ ὀργανισμοῦ «World Monuments Fund», ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Ἀλεξάνδρας Σαρλάκ καί Gizem Dölçel, Καθηγητριῶν, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀρμενοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Levon Zekiyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ ἱ. ναῷ Surp Pırgiç, τό Σάββατον, 13ην Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας διοργανωθείσης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς καί τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπ̉ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ἐξοχ. κ. Márta Mátrai, Ἀντιπροέδρου τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἰνστιτούτῳ «Balassi», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images