Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

«Η Μητρόπολη Φιλαδελφείας και ο Μητροπολίτης της Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος Αρχοντώνης»

0
0

Rev. Eugene Georgantakis 
π. Εὐγένιος Γεωργαντάκης 
«Η Μητρόπολη Φιλαδελφείας και ο Μητροπολίτης της Φιλαδελφείας, Βαρθολομαίος Αρχοντώνης» 
«Χωρίς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἡ Ὀρθοδοξία, θά περιπέσει στή δίνη τῶν ἐθνικισμῶν, στήν καυχησιολογία τοῦ παρελθόντος, στήν ἐσωστρέφεια τῆς αὐτάρκειας, στήν περιφρόνηση τοῦ συγχρόνου κόσμου. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπέδειξε, ὅτι μπορεῖ νά μετουσιώνει τό παρελθόν σέ παρόν, τό παρόν σέ μέλλον, τό χθές καί τό σήμερα σέ αὔριο. Καί τοῦτο, γιατί πέρα ἀπό τή θεσμική του ἰδιότητα, εἶναι φορέας μιᾶς ἀνοικτῆς νοοτροπίας, μιᾶς καθολικότητας καί μιᾶς εὐαισθησίας γιά τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς»1
«Ἡ φύση τῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ προορισμός του εἶναι, νά διακονεῖ ὅλους τούς ὀρθοδόξους, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, φυλῆς καί γλώσσας, καί γι᾿ αὐτό δέν πρέπει νά συνδεθεῖ μέ χώρους καί περιβάλλοντα στενά ἐθνικά. Ἡ θεία Πρόνοια τό ἔταξε ἐκεῖ πού εἶναι, γιά νά μήν μπορεῖ κανείς νά διαβάλλει καί νά ἀμφισβητεῖ τόν ὑπερεθνικό του χαρακτήρα, βάσει τοῦ ὁποίου καί καλεῖται νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στίς ἡμέρες μας».2
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος είναι ο πρώτος Πατριάρχης όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι Ιερός Θεσμός. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι απλά ο πρώτος των επισκόπων ενός έθνους κατά τον 34ο Αποστολικό Κανόνα, αλλά είναι ο πρόεδρος των προέδρων όλων των απανταχού γης Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είναι ο πατέρας και προστάτης της Ορθοδοξίας. Είναι σύμβολο Ιερό, θεματοφύλακας της Ιεράς παρακαταθήκης και Θεοπρόβλητος ηγούμενος.»3Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος είναι ηγέτης, αλλά και μάρτυρας της Ορθοδοξίας.


Το βιβλίο αυτό έχει θέμα: «Η Μητρόπολη της Φιλαδέλφειας και ο Μητροπολίτης της Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος Αρχοντώνης». Αυτή η διατριβή, έχει τρία μεγάλα κεφάλαια (μέρη). Το πρώτο κεφάλαιο-μέρος περιλαμβάνει μια σύντομη βιογραφία του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου. Το δεύτερο μέρος αναφέρει την ιστορική εξέλιξη της Ιεράς Μητρόπολης της Φιλαδέλφειας (ποιοι Μητροπολίτες προηγήθηκαν, που βρίσκεται γεωγραφικά κ.λπ.). Το τρίτο και κύριο μέρος αυτής της διατριβής αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη ως Μητροπολίτη Φιλαδελφείας. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ Βαρθολομαίος δηλώνει ότι η Συμφιλίωση, δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς αμέτρητες πράξεις αγάπης, συγχώρεσης και σεβασμού. Το αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι, να δείξει, πώς η ζωή του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι ένα διδακτικό παράδειγμα για εμάς, διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος πάντοτε εφαρμόζει τις αρχές της Ορθόδοξης Πίστεως, της εν Χριστώ αγάπης.
______________________
1 Ἅγιος Περγάμου, Κόσμου λύτρον, Μέγαρα 2014, σ. 283. 
2 Ἅγιος Περγάμου, Κόσμου λύτρον, Μέγαρα 2014, σ. 279.
3 Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.κ Βαρθολομαίου (νυν Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου), Κυριακή της Ορθοδοξίας, “Η καταξίωση του Παραδόξου”, εις τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 11 Μαρτίου 1979.


For my book, I propose the topic “The Philadelphia Diocese and the Metropolitan of Philadelphia, His Eminence Bartholomew Arhondonis”.This thesis, which is a graduate thesis, has three chapters (parts). The first part includes a short biography of Bartholomew Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch. The second part mentions the historical evolution of the Holy Diocese of Philadelphia (which Metropolitans preceded him, where it is located geographically, and its composition, etc.). The third and foremost part of this thesis refers to Bartholomew Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch as the Philadelphia Metropolitan and the role he played in its administration. I plan to talk about his achievements which led to his success in being elected the Patriarch of Constantinople. 
Our Ecumenical Patriarch Bartholomew states that Reconciliation will not take place without countless acts of love, forgiveness, and respect. The scope of this thesis is to demonstrate how the Ecumenical Patriarch’s life is a teaching example of how he puts into action the principles of the Orthodox Faith. This paper is divided into three sections that discuss his life, his work in the Philadelphia Eparchy with a brief history of the eparchy, and the achievements and contributions that he made to the Orthodox Church and the World. Included in the paper are some of his addresses that express his Theological and Philosophical viewpoints. From his addresses, we get an insight into his mind and soul.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images