Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ (5-9 Φεβρουαρίου 2015)

$
0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ 
Τήν Πέμπτην, 5ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἤτοι τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπό τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Κοινότητος, τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς πόλεως καί τοῦ ὑπ᾿ αὐτό Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Σμύρνης. 
Ἀφιχθείς εἰς τήν «Ἰωνικήν πρωτεύουσαν» ὁ Πατριάρχης ὑπηντήθη εἰς τήν αἴθουσαν ἐπισήμων τοῦ Ἀερολιμένος διά θερμῶν ἐκδηλώσεων ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου Σμύρνης, συσσώμου τῆς ὑπό τήν Εὐγεν. κυρίαν Θεοδώραν Χατζούδη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἔγρας κ. Ἱερωνύμου, Ἱεράρχου τῆς κατά Σερβίαν Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπου τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης, ἐκπροσώπων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δημάρχου Σμύρνης καί τῶν Δημάρχων Konak καί Bornova, ἐπιχειρηματιῶν καί μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton, ἔνθα κατέλυσε. 
Τήν ἑπομένην, 6ην Φεβρουαρίου, ἡμέραν τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, πρώτου Ἐπισκόπου Σμύρνης, προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ἐν ἀτμοσφαίρᾳ συγκινησιακῆς ἐξάρσεως ἐν τῷ ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ τιμωμένῳ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Σικάγου, Κρήτης, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας, καί ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐν Σμύρνῃ Ὀρθοδόξους πιστούς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ ἀνωτέρω Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς, ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Σμύρνης Σεβ. κ. Ruggero Franceschini, μετά κληρικῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Φοίβης, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Aziz Kocaoğlu, Μητροπολιτικός Δήμαρχος Σμύρνης, καί Ekrem Demirtaş, Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἡ Εὐγεν. κυρία Sema Pekdaş, Δήμαρχος Konak καί πλῆθος πιστῶν, γηγενῶν, ἐκ τῆς Πόλεως καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπερπληρωσάντων ἀπό ἐνωρίς τόν πρότριτα ἀνακαινισθέντα ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου Ναόν καί τόν αὔλειον χῶρον αὐτοῦ. 
Κατά τό πέρας τῆς Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος Σμύρνης, ὅστις προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην, ὁμοῦ μετά τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀπό κοινοῦ ἐκ μέρους τῶν δύο ἀδελφῶν τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων, ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον, φέρον ἐγχάρακτον τήν μορφήν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Πέτρος Μελιδόνης, συλλειτουργήσας κληρικός, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, ἐκ προσώπου τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων, καί ἐν κατακλεῖδι ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀπευθυνόμενος ἑλληνιστί καί τουρκιστί εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τούς ἐπισήμους ἐπισκέπτας καί τούς καλύψαντας μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός ἐκπροσώπους πολλῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐξῇρε τό γεγονός τῆς εὐχαριστιακῆς συναντήσεως τῆς στρατευομένης καί τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας Σμύρνης ἐν Πατριαρχικῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ μετά πολλάς δεκαετίας, ὑπογραμμίσας τήν σημασίαν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως ἀνθρώπων καί λαῶν διαφορετικῆς θρησκευτικῆς πίστεως καί τήν ἀνάγκην ἀπολύτου καί ἀνεπιφυλάκτου ἐμπιστοσύνης εἰς τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία, ὡς ἐτόνισε, «χαρίζει τήν εἰρήνην εἰς τάς διανοίας καί τήν ψυχήν ἡμῶν καί διανοίγει διαρκῶς νέας δυνατότητας καί προοπτικάς εἰς τήν ζωήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας». 
Ἀκολούθως, οἱ Ἱεράρχαι, οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός ἐξῆλθον ἐν λιτανείᾳ εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ὁ Πατριάρχης, ἐπικουρούμενος ὑπό τῶν Δημάρχων Θεσσαλονίκης καί Σμύρνης, τῶν εἰρημένων διπλωματικῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐφύτευσεν μυρσίνην ἐν τῷ χώρῳ ἔνθα ἐτάφη τό πρῶτον ὑπό τῶν Χριστιανῶν τῆς Σμύρνης τό χαριτόβρυτον λείψανον τοῦ μαρτυρήσαντος, ἕνεκα τῆς χριστιανικῆς πίστεώς του, Ποιμενάρχου αὐτῶν, Ἁγίου Βουκόλου. Μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου καί τήν ἀκρόασιν τῆς ἑρμηνείας ἐνίων ᾀσμάτων ἐντέχνου ἑλληνικῆς μουσικῆς, διοργανωθείσης ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ ὑπό τῆς ὑπό τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κυριακοῦ χορῳδίας τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ΑΡΜΟΝΙΑ», ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton ἐπίσημον γεῦμα. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου καί ἱερατικῶς Προϊσταμένου Σμύρνης, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τήν Νομαρχίαν καί τόν Μητροπολιτικόν Δῆμον Σμύρνης, γενόμενος λίαν προφρόνως δεκτός ὑπό τοῦ Νομάρχου Ἐξοχ. κ. Mustafa Toprak, καί τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εἰς ἀμφοτέρους τούς Ἄρχοντας θερμάς εὐχαριστίας διά τήν χορηγηθεῖσαν ἄδειαν τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν ἐμπράκτως παρεχομένην ἀσφάλειαν καί ὑποστήριξιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης. 
Τό ἑσπέρας μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, εἰς τό κεντρικόν ἀμφιθέατρον τοῦ ὁποίου ἐκήρυξε, μετά σύντομον εἰσαγωγικόν χαιρετισμόν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, τήν ἔναρξιν Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου, ὁμιλήσας ἑλληνιστί καί τουρκιστί περί τῶν ἐν Σμύρνῃ Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀντιφώνησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου, ὅστις ἐξῇρε τήν ἀνάγκην τῆς ὑποστηρίξεως πάσης πρωτοβουλίας προαγούσης τήν ἀλληλογνωριμίαν, τήν φιλίαν καί τήν συνεργασίαν μεταξύ τῶν λαῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ἐνῷ ἐπιστημονικάς εἰσηγήσεις ἐπί τῶν θεμάτων: «Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία καί Ἐκκλησία Σμύρνης» καί «Πρωτοχριστιανική Ἐκκλησία Σμύρνης: Ἐπίσκοποι, Ναοί, Ἅγιοι» ἐπαρουσίασαν ἀντιστοίχως ὁ Ἐντιμολ. Καθηγητής Ἄρχων Μ. Ἱερομνήμων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. κ. Ἀριστείδης Πανώτης καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. İlhan Pınar, διακεκριμένος συγγραφεύς καί μελετητής τῆς ἱστορίας τῆς Σμύρνης. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, τά μέλη τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ καί πάντες οἱ μετέχοντες τοῦ Συνεδρίου μετέβησαν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Swissôtel», εἰς τό ὁποῖον παρετέθη ὑπό τοῦ ἐν Σμύρνῃ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου καί τῶν συνοδευόντων Αὐτόν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων Πολιτιστικῶν Συλλόγων ἑλκόντων τήν καταγωγήν αὐτῶν ἐκ τῆς Ἰωνικῆς γῆς, ἐνῷ τήν ἐκδήλωσιν ἐπλαισίωσαν τριμελές μουσικόν σχῆμα ἑλληνοτουρκικῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς καί ἡ προαναφερθεῖσα Χορῳδία τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 7ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, ὁμοῦ μετά τῆς Τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἐν Σμύρνῃ Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος, ὑπαντηθείς ἐγκαρδίως ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ Προξενικοῦ προσωπικοῦ, πρός οὕς ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, ηὐχαρίστησεν ἰδιαιτέρως τόν οἰκοδεσπότην διά τήν ἐμπράκτως ἐκδηλουμένην ὑποστήριξιν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς καί τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτοῦ, καί συνεχάρη αὐτόν θερμῶς διά τήν προσφάτως γενομένην ἐπαξίαν προαγωγήν του εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως. 
Τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας ἐσυνεχίσθη ἐν τῷ κεντρικῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς πόλεως, ἔνθα ἐπραγματοποιήθησαν αἱ πρωϊναί συνεδρίαι τοῦ Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου, εἰς ἅς προήδρευσαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καί Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ἀνεπτύχθησαν δέ ἐπιστημονικαί εἰσηγήσεις ἐπί τῶν θεμάτων: «Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος καί Ἐκκλησία Σμύρνης», «Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καί Ἐκκλησία Σμύρνης», «Μαρτύριον καί μαρτυρία πίστεως κατά τόν Ἅγιον Εἰρηναῖον Ἐπίσκοπον Λουγδούνων», «Ἅγιος Πιόνιος», «Ἁγία Εἰρήνη ἡ Μεγαλομάρτυς» καί «Ὑμνολογία τῶν ἐν Σμύρνῃ καί Ἰωνίᾳ Ἁγίων». 
Τό ἐπακολουθῆσαν ἄριστον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ηὐχαρίστησε διά θερμῶν λόγων τόν κ. Πρόεδρον διά τήν παρασχεθεῖσαν φιλοξενίαν εἰς τό Α’ Ἁγιολογικόν Συνέδριον. Ἡ κατακλείς αὐτοῦ ἐπραγματοποιήθη ἀργότερον διά τῆς παρουσιάσεως ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Γόνη εἰσηγήσεως ἐπί τοῦ θέματος: «Ἐκκλησία Σμύρνης καί Ἅγιοι αὐτῆς κατά τούς πρώτους αἰῶνας», τῆς ἀναγνώσεως τῶν πορισμάτων τοῦ Συνεδρίου καί τῆς ἀπό στήθους καταληκτηρίου ὁμιλίας τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος ἀνέπεμψε δόξαν τῷ πανοικτίρμονι Θεῷ, «Οὗτινος τό ἔλεος καί ἡ πρόνοια μαλακώνουν τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων καί κρημνίζουν τείχη» ὡς εἶπε χαρακτηριστικῶς, «ἐχάρισαν δέ τήν δυνατότητα ἐμπειρικῆς βιώσεως ἐν Σμύρνῃ ἀδιανοήτων καί ἀσυλλήπτων πρό δεκαετιῶν συγκινητικῶν ἐμπειριῶν», ἐπεχείρησε σύντομον ἀναδρομήν εἰς τάς καταβληθείσας κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων εἴκοσιν ἐτῶν προσπαθείας διά τήν ἀναβίωσιν τῶν ἐν σιωπῇ Ναῶν καί σεβασμάτων τοῦ Γένους ἡμῶν ἐν Ἀνατολικῇ Θράκῃ, Προποντίδι καί Μικρᾷ Ἀσίᾳ, ἐνῷ ἀπέστειλε τάς πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς εἰς τούς ὅπου γῆς ἀπογόνους τῶν προσφύγων τῆς Ἰωνικῆς γῆς, καλέσας αὐτούς ὅπως μετάσχουν εἰς τήν διοργανωθησομένην τό προσεχές ἔτος 2016 ἱεραποδημίαν εἰς Σμύρνην, προκειμένου νά ἐπανασυνδεθοῦν πρός τάς ρίζας αὐτῶν καί νά προσευχηθοῦν πάντες ὁμοῦ διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν προγόνων αὐτῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης συνεχοροστάτησε μετά τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν κατά τήν ἐν τῷ ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τιμωμένῳ Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τοῖς προπυλαίοις ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης, κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν τῆς ὑπ᾿ αὐτόν Ἐκκλησίας. Προσφωνῶν τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας ὁ κ. Ruggero Franceschini ἐξῇρε τήν ἱστορικήν σημασίαν τῆς παρουσίας τοῦ διαδόχου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν μέσῳ τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος Σμύρνης ὡς ἐκδηλώσεως ἀληθινῆς ἀδελφωσύνης μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, ὑπογραμμίσας ὅτι ἐν Σμύρνῃ ὑφίσταται μία Χριστιανική Κοινότης ἀδιασπάστως ἡνωμένη διά τῶν δεσμῶν τῆς πίστεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς τούς αὐτούς Ἁγίους τῆς πόλεως, οἵτινες ἐλάμπρυναν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης διά τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως καί τοῦ μαρτυρίου αἵματος. Μετά τήν μεστήν νοημάτων καί μηνυμάτων ἀντιφώνησιν τοῦ Πατριάρχου ἰταλιστί καί τήν ἀνταλλαγήν ἑκατέρωθεν δώρων, ὁ Πατριάρχης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐτέλεσαν ἀπό κοινοῦ τά ἀποκαλυπτήρια μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, ἀναμνηστικῆς τῆς εὐλογητικῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Ἡ αὐλαία τῆς ἡμέρας ἔπεσεν ἐν τῷ ἐν Balçova ξενοδοχείῳ «Özdilek», ἔνθα ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παρατεθέν ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δημάρχου Σμύρνης κ. Aziz Kocaoğlu, δεῖπνον, προσφωνηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ ἀμφιτρύωνος, καί ἀντιφωνήσας ἐκτενῶς ἀπό διφθέρας καί ἀπό στήθους. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 8ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Φωτεινῆς, καθ᾿ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἱερώτατοι συνοδοί τοῦ Πατριάρχου, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁμάς Ἀξιωματικῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὑπηρετούντων εἰς τό ἐν Σμύρνῃ Στρατηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Συνταγματάρχην κ. Παντελεήμονα Κασάπην καί πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν ποικίλης ἐθνικῆς καταγωγῆς καί προελεύσεως. Ὁ Πατριάρχης διά τῆς ὁμιλίας Του κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προέκρινε, ἀντί τῆς ἀναπτύξεως κηρυγματικοῦ λόγου, νά μοιρασθῇ μετά τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος συγκινητικάς μνήμας καί ἀναφοράς διά τήν «Μασσαλίαν τῆς Ἰωνικῆς ἀκτῆς», τόν Μητροπολιτικόν ποτε Ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καί τούς λοιπούς δεκαπέντε τόν ἀριθμόν περικαλλεῖς Ναούς τῆς Σμύρνης, ἐκ τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τῶν λογοτεχνῶν Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου, Ἠλία Βενέζη καί Γεωργίου Σεφέρη. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Δήμαρχον Konak, μεθ᾿ ἧς περιηγήθη τόν χῶρον τῆς ἀρχαίας Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς τῆς Σμύρνης, εἰς τόν ὁποῖον ἐκτίθεται ὅ,τι ἔφερεν εἰς τό φῶς ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν συνεχιζομένων ἀνασκαφῶν, ἐκεῖθεν δέ ἐπεραιώθη εἰς τό ἄλσος τοῦ Ὄρους Πάγου (Kadife Kale), ἔνθα ἐφύτευσε συμβολικῶς δενδρύλλιον ἐλιᾶς εἰς τόν χῶρον τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, καί εἶτα παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς κ. Δημάρχου τοῦ Konak γεῦμα. 
Μετά ταῦτα, μετέβη εἰς τό εὐφήμως γνωστόν προάστειον τοῦ Bornova, ἀρχαίου Πρινοβάρεως, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Olgun Atila, Δημάρχου τῆς περιοχῆς, προσεκύνησεν εἰς τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ὑπό τοῦ Δήμου Ναΰδριον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀπήλαυσε τήν πανοραμικήν θέαν τοῦ κόλπου τῆς Σμύρνης ἀπό τοῦ «Κιοσκίου τῶν Δραμιαίων» καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου δεῖπνον ἐν εἰδυλλιακῇ τοποθεσίᾳ τῆς περιοχῆς. 
Τήν Δευτέραν, 9ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τό ἐν τῷ ἱστορικῷ κέντρῳ τῆς Σμύρνης Τέμενος Hisar (Βυζαντινόν ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων), ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Zeki Aksoy, Μουφτῆ τῆς Ὑποδιοικήσεως Konak, καί τοῦ ἱεροδιδασκάλου τοῦ Τεμένους κ. İbrahim Ege, μεθ᾿ ὧν ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 
Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τήν ἐν Balçova ἕδραν τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Σμύρνης, ἔνθα ἐτιμήθη, ἐν ἐκτάκτῳ πανηγυρικῇ δημοσίᾳ συνεδρίᾳ τῆς Συγκλήτου τοῦ Ἱδρύματος ἐν τῷ ὑπερπλήρει κεντρικῷ ἀμφιθεάτρῳ αὐτοῦ, διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τῆς Κοινωνιολογίας, εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς Αὐτοῦ εἰς τήν ἀνθρωπότητα καί τῆς συμβολῆς Του εἰς τήν προαγωγήν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου. 
Κατά τήν ἐκδήλωσιν, ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ Ἐλλογιμ. Prof. Dr. Oğuz Esen, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τοῦ Πανεπιστημίου καί τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, καί ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Ender Yazgan Bulgun, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, ἐξάραντες σύντρεις τήν χαρισματικήν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς καινοτόμους πολυσχιδεῖς πρωτοβουλίας Αὐτοῦ, καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας ἐπί τοῦ θέματος: «BUILDING BRIDGES: Interfaith Dialogue, Ecological Awareness, and Culture of Solidarity»,ἤτοι περί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς καλλιεργείας τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου, τῆς εὐαισθησίας διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν, ἀποσπάσας τό ζωηρόν συγχαρητήριον χειροκρότημα τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου. 
Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν περιοχήν Narlıdere ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Abdül Batur ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, μετά τοῦ ὁποίου μετέβησαν εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τοῦ Δήμου, τό ὁποῖον λειτουργεῖ ὡς Κέντρον Προβολῆς τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων τῶν Alevi κατοίκων τῆς περιοχῆς, ὑπαντηθέντες ὑπό ὁμίλου νέων ἐκτελέσαντος παραδοσιακόν ἱερόν χορόν ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ ἀρχηγοῦ αὐτῶν (Dede), περιηγήθησαν τούς χώρους τοῦ Μουσείου, ἐφύτευσαν συμβολικῶς εἰς τόν αὔλειον χῶρον δενδρύλλιον ἐλαίας καί ἐλευθέρωσαν λευκά περιστέρια ὑπό τάς θερμάς ἐκδηλώσεις πλήθους κατοίκων τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι συνεκεντρώθησαν ἀπό ἐνωρίς εἰς τόν χῶρον διά νά ὑπαντήσουν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην. Ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἀκολούθως τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Δημάρχου γεῦμα ἐν παραλιακῷ ἑστιατορίῳ τῆς περιοχῆς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν πλήν τῶν Ἱεραρχῶν, ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος Σμύρνης, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἡ Βουλευτής Σμύρνης τοῦ Κόμματος CHP Ἐξοχ. κ. Hülya Güven καί ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δημάρχου Σμύρνης. 
Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Ἔφεσον ἔνθα ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον Selçuk Ἐντιμ. κ. Ayhan Boyacı καί τόν Δήμαρχον τῆς περιοχῆς Ἐντιμ. Δρα Dahi Zeynel Bakıcı, γενόμενος προφρόνως καί λίαν τιμητικῶς δεκτός ὑπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν τοπικῶν ἀρχόντων, ἀνῆλθε δέ συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου εἰς τό χωρίον Κιρκιντζέ, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τελεσθέντα Ἑσπερινόν ἐπί τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ ἐξ Ὀρθοδόξων ἐκ τῆς Κοινότητος Σμύρνης καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά λίαν συγκινητικῶν λόγων, ἐνῷ ὁ κ. Δήμαρχος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Κιρκιντζέ καί ἡ τέλεσις Θείας Λειτουργίας ἐπί τοῦ ἐν Ἐφέσῳ Τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τήν 8ην Μαΐου ἑκάστου ἔτους θά καθιερωθῇ ὡς εὐλογημένη διά τόν τόπον του παράδοσις.
Ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Σμύρνης ἀργά τό ἑσπέρας προπεμφθείς τιμητικῶς, ἀφιχθείς δέ εἰς Πόλιν ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως, ἐν τῇ Αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images