Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Μαρτίου, καθ᾿ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Χορτιάτη, καί ἕτεροι ἐκ Καρδίτσης καί Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί συνεβούλευσεν αὐτούς πατρικῶς. 
β) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 15ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἡμαθίας, Νισύρου καί Νέας Τρίγλιας, ἀθληταί καλαθοσφαιρίσεως ἐκ Ρόδου, πλεῖστοι μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί ἄλλων σχολείων ἐξ Ἑλλάδος, μετασχόντες εἰς τό μαθητικόν Συνέδριον τῶν ἡμερῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 15ην τ.μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Χαντσεριωτίσσης Τεκφούρσαραϊ κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν,καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Kαθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ καί Μοναχοῦ κ. Νικολάου καί τοῦ νομικοῦ αὐτῆς Συμβούλου Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννίδου, Δικηγόρου. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίκας καί τοῦ νεογεννήτου τέκνου αὐτῶν. 
-  Τόν Ἐλλογ. κ. Σόλωνα Χαραλάμπους, Διευθυντήν τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ. 
-  Τούς Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Μπάσταν καί Σπυρίδωνα Χονδρογιάννην, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Χατζοπούλου καί Ἀναστασίαν Κερατζάκη, ἐκ Πειραιῶς. 
- Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαριαλένα Καραμούζη, Μαρίαν Πετρίδου καί Daniela Karlseder, Καθηγητρίας ἐν τῇ Γερμανικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, καί Funda Gürvit, Καθηγήτριαν ἐν τῇ ἐνταῦθα Γερμανικῇ Σχολῇ.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images