Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (14-15 Ιουλίου 2016) - Φωτογραφίες και βίντεο

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
Σήμερον, Παρασκευήν, 15ην Ἰουλίου 2016, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησεν εἰς τό ἐξωτερικόν δι᾽ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν. 
Αὔριον, Σάββατον, θά προστεθῇ εἰς τήν συνοδείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος διά τό διάστημα τῆς ἀπουσίας τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου ὡρίσθη ὑπ᾿ Αὐτοῦ ὁ ἐκ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 

Ὁ Πατριάρχης εἰς τάς Νήσους 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου, μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου,διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Πρώτην ἵνα εὐλογήσῃ τούς νέους κατασκηνωτάς καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῇ. 
Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, καθ᾽ ἥν οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα, ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, Φιλόλογος, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νεανίδων, στελεχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως διακονούντων κατ᾿ αὐτάς εἰς τήν Παιδόπολιν, καί ὁ Παναγιώτατος. 


Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ἔνθα μετ᾽ ὀλίγον ἐδέχθη τόν Νομάρχην τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin,μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Hikmet Dengeşik, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, οἵτινες παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν ἐν τῇ Μονῇ ἐπίσημον γεῦμα, καθ᾿ ὅ ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ κ. Νομάρχου ἐγκάρδιοι προπόσεις. 
Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Μονῆς Ἑσπερινόν καί ἀκολούθως ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιοντοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τόν Ἐλλογ. κ. Νικηφόρον Ψυλλάκην, ἐκ Κρήτης, Καθηγητήν Θεολόγον, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τοῦ ἔτους 1963, ὅστις ἀπήντησε διά λόγων εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ἐν Πριγκήπῳ παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου δεῖπνον. 
* * *
Ἐπί τῷ τραγικῷ γεγονότι τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐν Νικαίᾳ (Nice) Γαλλίας τήν νύκτα τῆς Πέμπτης, 14ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμά συλλυπητήρια Μηνύματα συμπαθείας εἰς τόν Ἐξοχ. κ. François Hollande,Πρόεδρον τῆς Γαλλίας, καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Darko Tanasković, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τῆς Σερβίας εἰς τήν UNESCO, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Zoran Markovic καί τῆς Εὐγεν. κ. Sandra Vujinovic, Προξένου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Σπανίδην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Μαρίνης, ἥν καί ηὐλόγησε καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις της. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καλλιόπης Βραχασωτάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Σταυρακίων Ἡρακλείου, τήν Παρασκευήν, 15ην Ἰουλίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images